Żłobek dla maluchów

Domeną Żłobka “Stumilowy Las” są zajęcia edukacyjne wykorzystujące pedagogikę zabawy, taniec, śpiew i elementy metody “Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Zajęcia z dziećmi prowadzi doświadczony animator i opiekun żłobkowy.

Dzieci, które ukończą 2,5 – 3 lata mogą kontynuować swoją maluszkową edukację w Niepublicznym Przedszkolu “Stumilowy Las”, które mieści się pod tym samym adresem. Takie rozwiązanie zapewnia rodzicom spokój na długie lata dzieciństwa ich największych skarbów.

Kochani Rodzice! Nie będzie to proste wyprowadzić dziecko ze Żłobka do domu! W placówce jest bardzo, ale to bardzo ciekawie! Siadanie w kręgu pod koniec dnia jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka! Każdy ma możliwość powiedzenia, co mu się podobało, a co nie. Ponadto podsumowanie dnia to doskonały czas na „syczaki” lub „reraki” (proste ćwiczenia logopedyczne), dzięki którym Wasze maleństwo będzie szybciej rozwijało swój aparat mowy!

Kolejnym etapem edukacji jest Przedszkole „Stumilowy Las”

„Wokół Przedszkola, My i nasz świat” to program edukacji przedszkolnej oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Jego główną zaletą jest budowa struktury treści w podziale na pięć warstw – biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową. Integralne traktowanie wszystkich obszarów rozwoju dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz umiejętne łączenie teorii z praktyką stanowi podstawę do harmonijnego rozwoju na kolejnych etapach edukacji.

Serdecznie zapraszamy! 🙂