Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

Kurs płatny – zajęcia z pierwszej pomocy pediatrycznej.I pomoc1

Kurs z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej – dla rodziców oczekujących dziecka w każdym czasie trwania ciąży – płatny

 

Każdy rodzic chce, aby dziecko pod jego opieką było bezpieczne. Zdarzają się jednak niespodziewane sytuacje, które nie wynikają z niczyjej winy, a sposób działania liczy się co do sekundy. Znajomość metod postępowania i szybka reakcja w chwili zagrożenia to korzyść zarówno dla dziecka, jak i rodzica/opiekuna.

 

Panel dodatkowy, jaki proponujemy rodzicom to nie tylko teoretyczne wiadomości, ale również praktyka pod okiem profesjonalnie przeszkolonej kadry. Na spotkaniu przedstawione są również aspekty prawne oraz psychologiczne udzielania pierwszej pomocy. Kurs jest prowadzony nowoczesną metoda nauczania: pokazy, realistyczne pozoracje, ćwiczenia praktyczne – czyli najlepsze przygotowanie do działania. Każdy uczestnik dostaje zaświadczenie przebytego kursu.

 

O pomoc2Tematyka kursu obejmuje następujące treści:

  • omówienie najczęstszych obrażeń ciała u dziecka,
  • postępowanie w przypadku ataku padaczki, astmy oskrzelowej, zadławienia się dziecka;
  • przedstawienie sposobu wzywania pomocy;
  • omówienie postępowania z oparzeniami, krwawieniami, krwotokami, ranami u dzieci oraz rodzaje stosowanych opatrunków;
  • sposoby reagowania w przypadku zatrucia, czy wystąpienia wysokiej temperatury u dziecka,
  • zapoznanie rodziców z wykonywaniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt i dzieci;
  • przedstawienie oceny sytuacji i sposobu zabezpieczenia miejsca zdarzenia; jak również postępowanie z dzieckiem poszkodowanym w wypadku komunikacyjnych.

 

Reakcja rodzica lub opiekuna na niebezpieczne zdarzenie z udziałem dziecka powinna być natychmiastowa i bezwarunkowa. Wiedza oraz nauka umiejętności praktycznych przekazywana jest przez doświadczonego ratownika, zgodnie z obowiązującymi standardami. Zapewniamy przyszłym rodzicom dostęp do wykwalifikowanej kadry przygotowując ich w najlepszy sposób do działania. Opieka nad niemowlęciem może dla młodych rodziców stanowić wyzwanie i stres w przypadku zagrożenia życia. W naszej opinii udział w kursie to obowiązkowa pozycja dla każdego rodzica, gdyż w chwili niebezpieczeństwa wiedza zdobyta na kursie pozwoli zachować spokój i sprawnie działać. Nie zastanawiaj się, zapisz się już dziś.

 


 

BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA MAMA GAJA 

 

Wszystkie przyszłe mamy serdecznie zapraszamy do Szkoły Rodzenia w Poznaniu oraz do Szkoły Rodzenia we Wrocławiu.

  • Jeśli nie wiesz wszystkiego o tym, co powinnaś robić w ciąży, podczas porodu i po porodzie?
  • Jeśli nie wiesz jak zajmować się maleństwem po przyjściu na świat?

 

To znaczy, że musisz się zapisać do Szkoły Rodzenia Mama Gaja Zapisz się

 

Opinie o Szkole Rodzenia Mama Gaja

 


 

CHCESZ BRAĆ UDZIAŁ W TYM KURSIE?  Zapisz się