fbpx
 

RODO

Administrator danych osobowych:

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

Firma Grupa Clue, ul. Jeleniogórska 16B/4, 60-179 Poznań

 

Jak możesz się z nami skontaktować?
– listownie: Szkoła Rodzenia Mama Gaja, ul. Jeleniogórska 16B/4, 60-179 Poznań,
– e-mailem na adres: kontakt@mamagaja.pl,
– korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://mamagaja.pl/zapis/kontakt/.

 

Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. przenoszenia Twoich danych.

 

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na zgłoszenie, które do nas kierujesz, także w
związku z przysługującymi Tobie uprawnieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności prawa konsumenckiego.

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Natomiast, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli
odpowiedzieć na Twojego zgłoszenie.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO.

 

Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w ramach usługi Mama Gaja. W zależności od charakteru kierowanego przez
Ciebie zgłoszenia, możemy przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów trzecich (np. spółek działających w innych miastach) z uwagi na realizowane usługi oraz do NFZ.

 

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?
Nie.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas niezbędny do realizacji usług oferowanych przez Mama Gaja oraz w szczególności wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności konsumenckiego.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie
naszego usprawiedliwionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.